Trung Tâm hỗ Trợ IVF bằng Đông Y
Nam Y Thiện Dược

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

ĐÔNG Y hỗ trợ tăng tỷ lệ thành công
khi làm IVF như thế nào ?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Đội ngũ của chúng tôi

Đội ngũ CHUYÊN GIA – BÁC SĨ
đầy kinh nghiệm của chúng tôi!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Chủ tịch Hội Đông Y tỉnh Đồng Nai
Bác sĩ CK I – Phạm Văn Long

Thầy Thuốc Đông Y
Phạm Anh Duy

Trưởng khoa Nội BV YDCT tỉnh Đồng Nai
Bs CK I – Nguyễn Thị Thu Trang

Bác Sĩ Y Học Cổ Truyền
Phan Bích Hằng